§ 612 Yksinyrittäjän tukipäätös, Mäntylän Pirssi Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3270

Päätöspäivämäärä

25.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

Yksinyrittäjän koronatuelle on oikeutettu yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä. Kohdallanne yrityksenne työllistää useamman kuin yhden yrittäjäasemassa olevan henkilön. Nämä yritykset kuuluvat ELY-keskuksen korona-avustuksen piiriin.

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö