§ 605 Yksinyrittäjän tukipäätös, Rannikon Realisointi Oy

Lataa 

PRIDno-2020-3217

Päätöspäivämäärä

25.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

Työ- ja elinkeinoministeriöltä 29.4.2020 tulleen ohjeen mukaan yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Yrityksenne on ilmoituksenne mukaan 6.5.2020 saanut Business Finlandin myöntämää koronarahoitusta, eikä teillä siksi edellä mainitun ohjeen mukaisesti ole enää mahdollisuutta saada yksinyrittäjätukea.

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö