§ 301 Yksinyrittäjän tukipäätös, TMI Urakointi J Isokalllio

Lataa 

PRIDno-2020-2550

Päätöspäivämäärä

29.4.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

  • Yksinyrittäjätuki edellyttää päätoimista yrittäjyyttä. Päätoimisen yrittäjyyden ehto ei kohdallanne täyty. 

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

 

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö