§ 434 Yksinyrittäjän tukipäätös, protos

Lataa 

PRIDno-2020-2569

Päätöspäivämäärä

8.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että yrittäjä voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Kohdallanne tämä ehto ei toteudu.

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö

Organisaatiotieto

Elinvoimayksikkö