§ 2 Hallinnon toimistosihteerin työsuhteeseen ottaminen

Lataa 

PRIDno-2019-2523

Päätöspäivämäärä

10.5.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, hallintoyksikkö

Päätöksen perustelut

Toimistosihteeri vastaa tiimin kouluttamisesta ja toimintojen kehittämisestä sekä osallistuu tiimin päivittäiseen työskentelyyn. Tiimin tehtäviin kuuluvat hallintoyksikön vastattavana olevien toimielinten esityslistat, pöytäkirjat ja päätöspöytäkirjojen otteet. Lisäksi toimistosihteeri vastaa mm. asianhallintajärjestelmän käyttäjäneuvonnasta. 

Tehtävän kelpoisuusehtona on koulutuksen osalta soveltuva korkeakoulututkinto, toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai tätä vastaava aikaisempi tutkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa kokemusta hallinnon tehtävistä, asianhallintajärjestelmän käytöstä ja toimistotehtävistä.

Tehtävään haki kaikkiaan 6 hakijaa. Hakijoiden koulutuksen ja aiemman työkokemuksen perusteella haastatteluihin kutsuttiin [peitetty], [peitetty] ja [peitetty].

Porin kaupungin konsernihallinnon toimintasäännön 31 §.n mukaan toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta päättää yksikön päällikkö.

Päätös

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelujen perusteella päätän, että [peitetty], [peitetty] [peitetty] valitaan hallinnon toimistosihteerin tehtävään 1.6.2019 alkaen. 

Henkilöstöjaoston 14.2.2017 päätöksen mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
 

Allekirjoitus

Maija Arola, hallintoyksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Hallintoyksikkö