§ 13 Aittaluodon alueen padon korottaminen

Lataa 

PRIDno-2020-1855

Päätöspäivämäärä

24.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

halvimman tarjouksen antoi Maanrakennus Mykrä Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Aittaluodon alueen padon korottaminen hankitaan Maanrakennus Mykrä Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelömäki, yksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö