§ 26 Jätteen hyödyntämisen selvitys

Lataa 

PRIDno-2019-5558

Päätöspäivämäärä

26.11.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Ramboll Oy.

Liitteet 

Tarjouksista laadittu vertailu

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään, että Jätteen hyödyntämisen selvitys hankitaan Ramboll Oy:ltä tarjouksen mukaan.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö