§ 18 Jokikeskushankkeen lisäselvityksen sukellustutkimus

Lataa 

PRIDno-2020-4036

Päätöspäivämäärä

6.7.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutettiin suorahankintana Alleco Oy:ltä. Yritys on aikaisemmin tehnyt tutkimuksia vuollejokisimpukan esiintymisestä Kokemäenjoessa mm. tulvasuojeluhankkeisiin liittyen. Yrityksen tilaajavastuuasikirjat on tarkistettu.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Jokikeskuksen lisäselvityksen vaatimat sukellustutkimukset hankitaan Alleco Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, Tekninen toimiala, Infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö