§ 6 Kalsiumkloridi v. 2020-2021

Lataa 

PRIDno-2020-1335

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Tarjouksensa määräaikaan mennessä antoivat Berner Oy – Agentuuri, Hankkija Oy ja Tarpal Oy. Kaikkien tarjoamana tuotteena oli Suomessa valmistettu kalsiumkloridi CC Road 77 %, hiutale. Saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja vertailukelpoiset.

Infrayksikön kunnossapidon toimintayksikössä tehdyn selvityksen mukaan saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja vertailukelpoiset. Infrayksikön kunnossapidon toimintayksikkö esittää, että sopimuskaudelle 08.04.2020 - 30.09.2021 tarvittava kalsiumkloridi hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta Hankkija Oy:ltä saadun tarjouksen mukaiseen yksikköhintaan. Hankinnan kokonaiskustannusvaikutus hankintakaudella arvioiduin määrin on 108 240,00 € (alv 0 %).

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän, että Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön kunnossapidon vuosina 2020 – 2021 tarvitsema kalsiumkloridi hankitaan halvimman tarjouksen antaneelta Hankkija Oy:ltä tarjouspyynnön mukaiseen yksikköhintaan.

 

Lisäksi infrayksikkö varaa mahdollisuuden neuvotella Hankkija Oy:n kanssa kalsiumkloridin hankinnasta vuonna 2022.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, infrayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö