§ 2 Kiviaines v. 2020 - 2021

Lataa 

PRIDno-2019-5708

Päätöspäivämäärä

19.2.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Infrayksikön rakentamisen toimintayksikössä tehdyn selvityksen mukaan saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja vertailukelpoiset. Tarjoushintojen vertailutaulukossa on huomioitu Porin kaupungin toimitusalueet. Halvimmat tarjoushinnat lajikkeittain on alleviivattu toimitusalueittain.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän, että 1.3.2020 - 31.12.2021 teknisen toimialan omaa kiviainestuotantoa täydennetään tilaamalla kiviainesta liitteenä olevien vertailutaulukoiden mukaisesti alueittain ja lajikkeittain halvimman hinnan tarjonneelta kiviainestoimittajalta, huomioiden kuitenkin kuljetuskustannusvaikutus murskekuorman noutohinnassa.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, infrayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö