§ 21 Länsiväylän ojarummun hankinta

Lataa 

PRIDno-2020-909

Päätöspäivämäärä

26.8.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Tarjouksensa määräaikaan mennessä antoi Oy Viacon Ab. Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Infran rakentamisen toimintayksikkö esittää, että matalarakenteinen aaltolevyrumpu hankitaan Oy Viacon Ab:lta saadun tarjouksen mukaan.

Päätös

Päätän, että Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön rakentamisen Länsiväylän rakennustyömaalle tarvitsema matalarakenteinen aaltolevyrumpu rakennustyömaalle toimitettuna hankitaan Oy Viacon Ab:lta tarjouspyynnön mukaiseen hintaan.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, infrayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö