§ 11 Lavian Suomelan koulun pysäköintialue urakkapäätös

Lataa 

PRIDno-2019-3368

Päätöspäivämäärä

24.7.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Destia Oy:n tarjous täytti kelpoisuusvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Lavian Suomelan koulun pysäköintialueen urakka hankitaan Destia Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö