§ 20 Maantiekatu-Tikkulantie kiertoliittymän parantaminen

Lataa 

PRIDno-2020-3288

Päätöspäivämäärä

22.7.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankinta kuitenkin keskeytetään, koska tarjouksia tuli vain yksi ja tarjoushinta ylitti hankkeelle varatun määrärahan. 

Liitteet 

Tarjouspyyntö 

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän, että hankinta keskeytetään ja työtä ei tilata. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö