§ 25 Metallinkylä: Kevyenliikenteen väylän kaiteen uusimisen hankintapäätös

Lataa 

PRIDno-2019-5172

Päätöspäivämäärä

13.11.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Destia Oy:n ja Maanrakennus Mäenpää Oy:n tarjoukset täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Maanrakennus Mykrä Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana seuraavin perustein: Tarjouksesta puuttui suunnitelman mukainen yläkaide.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Maanrakennus Mäenpää Oy

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Metallinkylän kevyenliikenteen väylän kaiteen uusiminen tilataan Maanrakennus Mäenpää Oy:ltä.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö