§ 14 NOAH-hankkeen seminaarimatka Kööpenhaminaan

Lataa 

PRIDno-2019-3791

Päätöspäivämäärä

14.8.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Suunnitteluinsinööri Taina Koivisto on mukana Porin kaupungin edustajana Interreg Baltic Sea -ohjelman hankkeessa: NOAH, Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa. Seminaari järjestetään Tanskassa (Kööpenhamina) 24.-25.9.2019. Porin kaupunki on sitoutunut osallistumaan hankkeen seminaareihin. Matkalle tulee aikataulun vuoksi lähteä jo 23.9. ja lentoaikataulujen vuoksi paluulento on vasta 26.9.2019. Hankkeen budjetissa on varauduttu hankkeessa aiheutuviin matkakustannuksiin.

Päätös

Taina Koivisto oikeutetaan matkustamaan virkamatkana 23.-26.9.2019 Kööpenhaminaan NOAH-hankkeen seminaariin. Matkakulut ja päivärahat maksetaan hankkeeseen varatuista määrärahoista valtion matkustussäännön mukaisesti.  

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrayksikön päällikkö vs., tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö