§ 18 Rakennuspäällikön viran hoito

Lataa 

PRIDno-2019-4169

Päätöspäivämäärä

3.9.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Edellä kuvattu järjestely on hyväksytetty teknisen toimialan toimialajohtajalla sekä kaupungin henkilöstöpäälliköllä.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein,​ että Sanna Välimäki määrätään rakennuspäällikön viran hoitajaksi ajalle 1.9.2019 -​ 29.2.2020

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, Tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö