§ 5 T-6028 Impolan ylikulkusillan erikoistarkastus ja kantavuusmittaus

Lataa 

PRIDno-2020-1604

Päätöspäivämäärä

30.3.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Ramboll Finland Oy on tehnyt tarjouksen 4.3.2020 erikoistarkastuksen ja kantavuustutkimuksen tekemisestä hintaan 67 000 € (alv0%). Infrajohtaminen pitää selvityksen tekemistä välttämättömänä sillan kunnon ja korjaustarpeen kartoittamiseksi sekä erikoiskuljetusten ylitysehtojen määrittelemiseksi. Työ tehdään infran investointibudjetista sille varatulla määrärahalla (14130657 Impolan ylikulkusilta).    

Päätös

Päätän tilata Impolan ylikulkusillan erikoistarkastuksen ja kantavuustutkimuksen Ramboll Finland Oy:ltä hintaan 67 000 € (alv0%).   

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö