§ 8 Tiemerkintätyöt 2019-2020 + mahdollinen optiovuosi

PRIDno-2019-2128

Päätöspäivämäärä

11.6.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, infrayksikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Liite

Tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Annetuista tarjouksista hyväksytään pyynnön mukaisesti hinnaltaan halvin tarjous, jonka antoi Tiemerkintä A & E Oy

 

Lisäksi infrayksikkö varaa mahdollisuuden neuvotella Tiemerkintä A & E Oy:n kanssa tiemerkintätöiden jatkamisesta vuonna 2021.

Allekirjoitus

Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, infrayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Infrayksikkö