§ 72 Yksinyrittäjän tukipäätös, Tmi eveliina koskinen

Lataa 

PRIDno-2020-5346

Päätöspäivämäärä

9.10.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö

Päätöksen perustelut

Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksenne ei täytä avustukselle annettuja kriteereitä seuraavien kohtien osalta:

  • Koronaepidemian on pitänyt merkittävästi heikentää yrityksen taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän. Kohdallanne tämä ei toteudu. Annettuun määräaikaan mennessä toimitettujen asiakirjojen pohjalta ei myynnin laskua voitu todentaa.

Päätös

Yksinyrittäjän korona-avustusta koskeva hakemuksenne hylätään edellä esitetyin perustein.

Allekirjoitus

Jouko Hautamäki, Yksikön päällikkö, kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö