§ 7 Maksuttoman bussikuljetuksen tarjoaminen lavialaisille 18.5.2019

PRIDno-2019-2025

Päätöspäivämäärä

12.4.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen perustelut

Kaupungin kulttuuriyksikkö on, vakituisen palvelutuotannon mm. kirjastopalvelut, lisäksi tuottanut yksittäisiä palveluita, kuten esim. konsertteja tai lastenteatterinäytöksiä myös kunnan maantieteellisten "reuna-alueiden" asukkaille. Kulttuuriyksikössä ja sivistystoimiallalla laajemminkin tiedostetaan kirjeessä ja keskusteluissa esiin tuotu, aiheellinen huoli palvelujen saavutettavuuden yhdenvertaisuudesta.

Lauantai 18.5. on Porissa paikallinen kulttuurin "superlauantai". Tuolloin on käynnissä mm. Viikkarin kyläjuhlat, Museoiden Yö, Lainsuojattomat -teatterifestivaali ja paljon muuta monipuolista ja osin kävijöilleen maksutonta kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden yhdenvertaisuuden edistämiseksi Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikkö tarjoaa lavialaisille maksuttomia edestakaisia bussikyytejä reitillä Lavia-Pori-Lavia ko. päivän aikana.

Päätös

Päätän, että kulttuuriyksikkö kilpailuttaa kaupungin hankintasäännösten mukaisesti Lavia-Pori-Lavia bussikuljetukset lauantaille 18.5.2019 ja tarjoamalla kyyditykset mahdollistaa näin lavialaisten sujuvamman osallistumisen kaupungissa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö