§ 5 Museopalveluiden yksinkönjohtajien sijaisjärjestelyt museopalvelujohtajan rekrytointiin saakka

Lataa 

PRIDno-2021-1751

Päätöspäivämäärä

14.4.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen peruste

Taidemuseotoiminnan tehtäväkentällä vt. taidemuseon johtajaa sijaistavat tarpeen mukaan tapauskohtaisesti joko pedagogisten palveluiden intendentti Mirja Ramstedt-Salonen tai tutkimuspalveluiden intendentti Anni Saisto.

Kulttuuri- ja luonnonperinnön tehtäväkentällä vt. museonjohtajan ensisijaisena sijaisena toimii rakennustutkija Liisa Nummelin mutta tarvittaessa vt. museonjohtajaa voivat sijaistaa myös maakuntatutkija Akuliina Aartolahti tai amanuenssi, arkeologia Leena Koivisto.

Tarpeen vaatiessa myös vt. taidemuseon johtaja Anni Venäläinen ja vt. museonjohtaja Johanna Jakomaa voivat toimia toistensa sijaisina

Päätös

Päätän, että Porin museopalveluiden yksikönjohtajien sijaisjärjestelyt toteutetaan 14.4.2021 edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti.

Tämä päätös kumoaa aiemmat päätöksen koskien Porin taidemuseon sekä Satakunnan Museon johtajien sijaisjärjestelyjä.

Allekirjoitus

Jyri Träskelin, Kulttuuriyksikön päällikkö, sivistystoimiala, Porin kaupunki

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö