§ 7 Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022 - Kulttuuriviritin, ohjausryhmän nimeäminen

Lataa 

PRIDno-2021-2235

Päätöspäivämäärä

14.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö

Päätöksen perustelut

Lähiöohjelmalle tulee Kulttuuriviritin-hankkeen operatiivisen toiminnan onnistumisen kannalta sekä rahoittajan edellytyksestä nimetä riittävät valmiudet omaava, poikkihallinnollinen ohjausryhmä.
Ohjausryhmä toimii neuvoa-antavana toimielimenä Lähiöohjelman koordinaattorin koollekutsusta.

Konsernipalvelut-esikuntayksikön toimintasääntö 16 §.

Päätös

Päätän nimetä Lähiöohjelma 2020-2022, Kulttuuriviritin-hankkeen ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

  • Kalle Aaltonen, viestintäsuunnittelija - Konsernipalvelut
  • Jouko Hautamäki, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö - Elinvoima- ja ympäristötoimiala
  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja - Elinvoima- ja ympäristötoimiala
  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja - Sivistystoimiala
  • Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö - Tekninen toimiala
  • Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö - Sivistystoimiala
  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö - Konsernipalvelut
  • Heli Nukki, projektipäällikkö - Elinvoima- ja ympäristötoimiala
  • Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö - Sivistystoimiala
  • Krista Virtanen-Olejniczak, aikuissosiaalityön päällikkö - Perusturva

Ohjausryhmään kutsutaan myös Turun yliopiston edustajana kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimeän sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäen. 
Lähiöohjelman koordinaattorina toimii kulttuuriyksikön suunnittelija Niilo Rinne, jonka nimeän ohjausryhmän sihteeriksi. 

Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Lisäksi ohjausryhmällä on oikeus käyttää työssään asiantuntijoita. Ohjausryhmä päättää keskuudessaan työskentelytavasta.

Allekirjoitus

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Kulttuuriyksikkö