§ 57 Keskustan uimahallin vuorot 16.8.2021-5.6.2022

Lataa 

PRIDno-2021-2493

Päätöspäivämäärä

26.5.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö

Päätöksen peruste

Keskustan uimahallin vuorot ovat olleet haettavina 30.4.2021 mennessä.
Päällekkäisvarauksista sovittiin seurojen kanssa sähköpostitse. 

Hakemuksia monitoimialtaan vauvauintikäyttöön tuli kahdelta toimijalta. Anomukset olivat osittain päällekäisiä ja päällekkäisten hakemusten osalta vuorot jaettiin edellisen vuoden tapaan niin, että kumpikin hakijoista sai yhden hakemansa pitkän vuoron. Monitoimiallas on yleisöuimareiden keskuudessa suosittu allas, joten varauksia altaaseen ei ole tarkoituksenmukaista lisätä. Monitoimiallas edellyttää valmistelutoimenpiteitä vauvauintia varten jo ennen vuoroa, joten altaaseen ei myönnetä vauvauintivuoroja päivä- tai ilta-aikaan yleisöuintiajan keskelle. 

Päätös

Jaettu keskustan uimahallin vuorot 16.8.2021-5.6.2022 väliseksi ajaksi. 

Tilan varaaja ja siellä tapahtuvan toiminnan järjestäjä huolehtii, että tilojen käytössä noudatetaan aluehallintoviranomaisen asettamia rajoituksia osallistujamääriin sekä THL:n ja Porin kaupungin antamia ohjeistuksia turvaetäisyyksiin ja hygieniaan liittyen. Toiminnan järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia rajoituksien ja ohjeistusten osalta.

Päätökseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat ovat nähtävissä Porin kaupungin sivistystoimialan tilavarauksissa, Tiedepuisto 4, C-rakennus, 3. krs klo 9-15. 

Allekirjoitus

Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päälliikö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö