§ 3 Hankintapäätös, selvitys Porin Veden organisointimuodoista

Lataa 

PRIDno-2019-2078

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö

Päätöksen perustelut

Konsernihallinnon toimintasäännön 32 §:n mukaan omistajaohjausyksikön päällikön hankintavaltuus on 30.000 euroa.

Päätös

Päätän, että Porin Vesi-liikelaitoksen organisointimuotoselvitys hankitaan Inspira Oy:ltä.

Allekirjoitus

Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala, omistajaohjaus-yksikkö

Organisaatiotieto

Omistajaohjausyksikkö