§ 210 Määräaikainen pt. tuntiopettaja (luokanopetus) PORI-03-139-21

Lataa 

PRIDno-2021-5908

Päätöspäivämäärä

15.12.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Kankaan koulun avoinna olleeseen (kuntarekry, mol.fi) määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan (luokanopetus) tehtävään 10.1.2022-4.6.2022 saapui määräaikana 6 hakemusta, joista haastateltu 3 hakijaa.

 

Kankaan koulun rehtori Jarmo Välimäki esittää tehtävään KM Elina Nordlundia.

Päätös

Päätän rehtori Jarmo Välimäen esityksestä, että tehtävään valitaan koulutuksen, työkokemuksen ja osaamisen sekä haastattelun perusteella tehdyn kokonaisarvion perusteella kasvatustieteen maisteri Elina Nordlund.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, opetusyksikön päällikkö, sivistystoimiala

Organisaatiotieto

Yhteiset palvelut -yksikkö