§ 27 Perusopetuksen 1. luokkien oppilaaksiotto lukuvuonna 2021-2022

Lataa 

PRIDno-2021-1348

Päätöspäivämäärä

22.3.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Oppilaaksioton täsmentäminen on tarpeen, jotta kaikki  toissijaiset oppilaat mahtuvat haluamiinsa kouluihin, tilajärjestelyt ovat tarkoituksenmukaiset ja oppimisen tuen järjestäminen onnistuu paremmin. Asia on oppilaiden edun mukainen, ja koulujen rehtorit kannattavat sitä. Perustettavien luokkien määrä ei kasva lautakunnan päätökseen vartattuna. 

Päätös

Päätän, että sivistyslautakunnan päätöksestä 17.11.2020 § 252 poiketaan seuraavasti 1. luokkien sisäänoton, luokkien määrän ja maksimioppilasmäärän osalta:  

Kaarisillan koulu: Luokkien maksimimäärä on kaksi ja sisäänoton maksimi 50 oppilasta. 

Kyläsaaren koulu: Luokkien määrä on yksi, mutta sisäänoton maksimi on 32 opilasta. 

Käppärän koulu: Luokkien maksimimäärä on kolme ja sisäänoton maksimi 75 oppilasta. 

Toejoen koulu: Luokkien maksimimäärä on kolme ja sisäänoton maksimi 75 oppilasta. 

Vähärauman koulu: Luokkien maksimimäärä on viisi ja sisäänoton maksimi 125 oppilasta. 

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö