§ 18 Poikkeukselliset opetusjärjestelyt Cygnaeuksen koulussa

Lataa 

PRIDno-2021-685

Päätöspäivämäärä

15.2.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Etäopetusjärjestely on kaikkein tarkoituksenmukaisin keino taata opetuksen sujuvuus poikkeustilanteessa. Se rajoittuu yhteen viikkoon, joten järjestelyn  mahdolliset haitalliset vaikutukset oppilaisiin jäävät vähäisiksi

Päätös

Päätän siirtää 17 Cygnaeuksen koulun 6EN luokan yleisen ja tehostetun tuen oppilasta etäopetukseen 15.-19.2.2021.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö 

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö