§ 28 Tutkimuslupa

Lataa 

PRIDno-2021-1334

Päätöspäivämäärä

22.3.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Porin sivistystoimialan etu on tukea opettajaksi opiskelevia mahdollistamalla heidän opinnäytetöidensä tekemistä. Porin kaupunki saa valmiin tutkimuksen käyttöönsä. Tutkimuksesta on hyötyä musiikin oppiaineen kehittämiseen paikallisessa opetussuunnitelmassa sekä kulttuurikasvatussuunnitelman kehitystyössä. Tutkimusluvan myöntäminen on siis perusteltua. 

Päätös

Myönnän luvan kuvauksen mukaisen kyselytutkimuksen tekemiseen Porin opetusyksikössä kevätlukukauden 2021 aikana. Osallistuminen on kouluille, henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö