§ 7 Tutkimuslupa opinnäytetyötä varten

Lataa 

PRIDno-2021-228

Päätöspäivämäärä

26.1.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Tutkimus pureutuu tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen ja hyödyttää Porin kaupunkia, sillä sen tuottama toimintamalli jää kustannuksitta kaupungin käyttöön. 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan kevtlukukaudeksi 2021 Porin kaupungin vuosiluokkien 7-9 koulujen henkilöstön haastatteluihin. Osallistuminen tutkimukseen on kouluille ja henkilökunnalle vapaaehtoista. 

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö