§ 194 Tutkimuslupa pro gradu -työtä varten

Lataa 

PRIDno-2021-5112

Päätöspäivämäärä

2.11.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Tutkimustulokset ovat tärkeitä sosiaalisen robotiikan kehittämisen ja suunnittelun kannalta, sekä avaavat käsitystä yksilöllisestä oppimisesta ja opetuksen monimuotoisuudesta. Opetuskäytön teknologiat ovat

yleistymässä tehokkuutensa ja osittain myös trendikkyytensä puolesta, ja on hyvä selvittää, mitkä opetusmuodot todella tukevat opiskelua ja opetusta. Opinnäytetöiden mahdollistaminen on Porin kaupungin edun mukaista. Sivistystoimiala saa valmiin opinnäytetyön käyttöönsä korvauksetta.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti ennakkokyselyn ja haastattelujen tekemiseksi Porin peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 opetushenkilöstölle lukuvuoden 2021-2022 aikana. Osallistuminen on henkilökunnalle vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö