§ 217 Tutkimuslupa pro gradu -työtä varten

Lataa 

PRIDno-2021-5927

Päätöspäivämäärä

20.12.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Opettajien työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat ajankohtaisia, ja sen tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää Porin sivistystoimialalla.  Opinnäytetöiden mahdollistaminen on Porin kaupungin edun mukaista. Sivistystoimiala saa valmiin opinnäytetyön käyttöönsä korvauksetta.

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti weblomakekyselyn suorittamiseksi Porin kaupungin  peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 opetushenkilöstölle lukuvuoden 2021-2022 aikana. Osallistuminen on henkilökunnalle vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö