§ 174 Tutkimusluvan myöntäminen

Lataa 

PRIDno-2021-4424

Päätöspäivämäärä

23.9.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Tutkimus tuottaa tietoa inkluusion toimivuudesta kaikkien oppilaiden näkökulmasta sekä tuen toteutumisesta osana yleisopetusta tai erilaisissa erityisluokissa. Tämä tieto on tärkeää niin opetuksen järjestäjille kuin myös lain ja opetussuunnitelman muutostarpeiden arvioimista varten.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan oheisen kuvauksen mukaisesti Toejoen ja Tuulikellon koulujen oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille syyslukukausilla 2021-2023.  Osallistuminen on oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille kouluille vapaaehtoista.

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö