§ 31 Virkavapauden myöntäminen

Lataa 

PRIDno-2021-1492

Päätöspäivämäärä

29.3.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, opetusyksikkö

Päätöksen peruste

Sivistystoimialan toimintasäännön 25 §:n mukaan opettajien 3-12 kuukauden mittaisista harkinnanvaraisista virkavapaista päättää yksikön päällikkö. 

Porin kaupungin ohjeen harkinnanvaraisen virkavapaan/työloman myöntämisestä mukaan harkinnanvaraista virkavapaata voidaan myöntää määräajaksi,  enintään  vuodeksi  kerrallaan  esim. yksityisasioita varten,  sijaisuuden  hoitamiseksi  omassa  organisaatiossa  sekä  toisen  työnantajan  palveluksessa, jos siitä katsotaan olevan etua työnantajalle. Hakijan tapauksessa siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen varstaavaan virkasuhteeseen missä hän työskentelee Porissa, ei voi katsoa hyödyttävän työnantajaa. Lisäksi ohjeen mukaan harkinnanvaraista virkavapaata  voidaan myöntää koeajan  ajaksi,  mikäli  henkilö  on  saanut  vakinaisentehtävän toisen työnantajan palveluksessa.

Edellä mainitun ohjeen mukaan työyksikön tehtävien hoitaminen ei tule vaarantua tai vaikeutua millään tavalla sen takia, että jollekin työntekijälle myönnetään harkinnanvaraista virkavapaata. Sivistystoimialan työt ovat pääsääntöisesti sellaisia, että virkavapaiden ajaksi tarvitaan sijainen. Kaupunginhallitus on viimeksi päätöksellään 21.12.2020 § 714 rajoittanut toimialan mahdollisuuksia palkata määräaikaisia sijaisia. Tämän vuoksi harkinnanvaraisia virkavapaita ei voida myöntää tehtäviin, joihin sijaista ei edellä mainitun päätöksen perusteella saa palkata, koska sivistystoimialan tehtävien hoitaminen vaarantuu. Koska työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentin ja lain kunnallisesta viranhaltijasta 12 §:n mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä ja viranhaltijoita tasapuolisesti, ei virkavapaita ja työlomia myönnetä myöskään niissä tehtävissä, joihin sivistystoimiala voisi edellä mainitun kaupunginhallituksen päätöksen perusteella ottaa sijaisen. Edellä mainituin perustein harkinnanvaraisia virkavapaita tai työlomia ei myönnetä.
 

Päätös

Päätän, ettei virkavapaata myönnetä. 

Allekirjoitus

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, sivistystoimiala, opetusyksikkö

Organisaatiotieto

Opetusyksikkö