§ 5 Kaupallisen kalastajan kalastusoikeus

Lataa 

PRIDno-2021-1022

Päätöspäivämäärä

15.3.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin kalastussäännöt, § 9 (1.9.2019)

Päätös

Porin kaupunki tekee Kari Malenin kanssa vuokrasopimuksen kolmen (3) isorysän pyydyspaikoista 31.12.2021 asti. Vuokran suuruus on 75 euroa/ pyydys/ vuosi. Kaupunki voi muuttaa vuokraa kesken sopimuskauden. 

Poikkeusolojen vuoksi vuokrasopimus postitetaan kotiosoitteeseen kahtena kappaleena oikaisuvaatimusajan (noin kolme viikkoa) jälkeen. Toinen allekirjoitettu vuokrasopimus tulee palauttaa palautuskuoressa vuokranantajalle.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan 18.12.2019 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, ympäristö- ja lupapalvelut

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö