§ 7 Kaupallisen kalastajan kalastusoikeus

Lataa 

PRIDno-2021-1191

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Päätöksen peruste

Porin kaupungin kalastusmääräykset, § 9 (1.9.2019)

Päätös

Verkkoluvat myönnetään hakemuksen mukaisesti 31.12.2021 asti:

60 m verkko          30 kpl          (Pihlavanlahti)

60 m verkko          15 kpl          (muu merialue)

Verkkoluvan hinta on 1 €/ 30 m verkkoa/vuosi. Elinvoima- ja ympäristölautakunta voi muuttaa lupamaksuja kesken sopimuskauden.

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 60 euroa. Maksu perustuu Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristö lautakunnan 16.12.2020 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksaan.

Allekirjoitus

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, suunnittelu- ja  kehittämisyksikkö

Organisaatiotieto

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö