§ 5 Määrärahamuutos TA 2018-pääomavastikkeet

Lataa 

PRIDno-2019-627

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Pääomavastikkeiden oikaisua ohjaa kirjanpidon säädökset. Määrärahat muutetaan vastaamaan kirjauksia. Määrärahan käyttötarkoitus ei siis näissä muutu. Talousyksikön päälliköllä on oikeus tehdä muutoksia investointiosan ja käyttötalousosan välillä. Määrärahan käyttötarkoitus ei saa muuttua.

Päätös

Päätetään siirtää määrärahat investointiosan ja käyttötalousosan välillä liitteenä olevan listan mukaan.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää. yksikön päällikkö, konsernihallinto, talousyksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö