§ 3 Määrärahamuutos investointiosasta käyttötalousosaan, Tekninen toimiala, TA 2018

Lataa 

PRIDno-2019-584

Päätöspäivämäärä

31.1.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Liitteessä listatut kohteet ovat luonteeltaan kuluja ja ne on sen mukaisesti jo hankintavaiheessa kirjattu kirjanpidon säädösten mukaisesti tulosvaikutteisesti käyttötalouteen. Katteena niiden hankinnalle on  käytetty investointiosan määrärahaa, joka on tarkoitettu rakennusten kunnossapitoon. Näin ollen investoiniosassa oleva määräraha tulee siirtää käyttötalousosaan. Talousyksikön päälliköllä on oikeus tehdä määrärahasiirtoja investointiosan ja käyttötalousosan välillä. Määrärahan käyttötarkoitus ei  saa muuttua. 

Päätös

Siirretään liitteen mukaisesti vuoden 2018 talousarviossa investointiosasta käyttötalousosaan teknisellä toimialalalla 1 734 495 euroa.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, konsernihallinto, talousyksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö