§ 13 Määrärahasiirto TA2020, Järjestöjen vuokra-avustukset

Lataa 

PRIDno-2020-831

Päätöspäivämäärä

25.2.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään järjestöjen vuokra-avustukset 27 000 euroa kustannuspaikalta 14116005 Yhteistoimintamenot kustannuspaikalle 14161221 Tilajohtaminen.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talousyksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Talousyksikkö