§ 22 Määrärahasiirto TA2020, Koronaviruksesta johtuvat henkilöstösiirrot

Lataa 

PRIDno-2020-2052

Päätöspäivämäärä

23.6.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään perusturvan kustannuspaikoille toiminnolla 141535 Korona henkilöstösiirrot kirjattujen henkilöstökustannusten perusteella 807 861,40 euron määräraha sivistystoimialalta perusturvalle.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talousyksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Talousyksikkö