§ 15 Määrärahasiirto TA2020, Yhteiset toimitilat -hankkeen valmistelu

Lataa 

PRIDno-2020-1035

Päätöspäivämäärä

9.3.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään 200 000 euron määräraha investointiosasta projektilta 14100704 Yritysjärjestelyt käyttötalousosaan kustannuspaikalle 14161221 Tilajohtaminen.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talousyksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Talousyksikkö