§ 21 Määrärahasiirto TA2020, investointi matkakeskuksen informaatiojärjestelmään

Lataa 

PRIDno-2020-3128

Päätöspäivämäärä

22.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Joukkoliikenneviranomainen on varautunut informaatiojärjestelmän kuluihin talousarvion ostopalveluissa voimassaolevan kokonaispalvelusopimuksen vuoksi. Infonäyttöjen hankinta on luonteeltaan investointi, joten se tulee tehdä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan investointimäärärahoista. Investointimäärärahaa ei ole jäljellä riittävästi, joten on tehtävä siirto käyttötaloudesta.

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan käyttötaloudesta kustannuspaikalta 14162001 Joukkoliikenne
tililtä 43410 Asiantuntijapalvelut siirretään 20 000 € ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan.investointiosaan.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala, talousyksikkö

Organisaatiotieto

Talousyksikkö