§ 19 Määrärahasiirto TA2020, mobiililaitteiden hankinnat

Lataa 

PRIDno-2020-1850

Päätöspäivämäärä

22.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään vuoden 2020 talousarviossa 200 000 euron määräraha investointiosasta projektilta 14150057 Laitehankinnat käyttötalousosaan kustannuspaikalle 14113103 IT-palvelut.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talousyksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Talousyksikkö