§ 20 Määrärahasiirto TA2020, pääomavastikkeet

Lataa 

PRIDno-2020-1849

Päätöspäivämäärä

22.5.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään määrärahat kustannuspaikan 14161221 Tilajohtaminen ja investointiprojektin 14100901 Pääomasijoitukset tytäryhtiöihin välillä oheisen liitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talousyksikön päällikkö, konsernihallinnon toimiala

Organisaatiotieto

Talousyksikkö