§ 4 Sivistystoimialan irtaimen omaisuuden investointimäärärahan siirto käyttötalousosaan TA2019

Lataa 

PRIDno-2020-224

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, talousyksikkö

Päätöksen perustelut

Yksittäiset hankinnat ovat olleet arvoltaan alle 10 000 euroa, joten ne on kirjattu suoraan kuluksi. Hankintojen käyttötarkoitus on kuitenkin sama kuin investointimäärärahassa on tarkoitettu.

Talousarvion 2019 hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto on vahvistanut seuraavan erillisvaltuutuksen: Talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään investointimäärärahat esitysten mukaisesti käyttötalousosaan.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talousyksikön päällikkö, konsernihallinto

Organisaatiotieto

Talousyksikkö