§ 15 Hankintapäätös muutosjohtamisen tuesta, väistötilojen pilotti vuonna 2021

Lataa 

PRIDno-2021-1613

Päätöspäivämäärä

7.4.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Kyseessä on suorahankinta pilottikohteen konsultointityöhön. Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö on pyytänyt väistötiloissa työskentelyn ja yhteisten pelisääntöjen laatimisen tueksi tarjouksen Humap Oy:ltä, joka on erikoistunut mm. monipaikkaisen työn ja läpinäkyvän yhteistyökulttuurin kehittämisen konsultointitehtäviin. 

Tämä hankinta kohdentuu Rautatienpuistokatu 7:n monitilatyöympäristöpilottiin. Muutosjohtamisen tukeen osallistuu koko muuttava henkilöstö, ja työ toteutetaan kevään ja kesän 2021 aikana.

Teknisen toimialan toimintasäännön mukaan tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, hankinta- ja palvelusopimuksista, kun niiden arvo on enintään 200 000 €. 

Hankintasopimus allekirjoitetaan, kun päätös on saanut lainvoiman.

Tilayksikön tilajohtamisen toimintayksikkö esittää tilayksikön päällikölle hankintapäätöksen tekemistä muutosjohtamisen tuen konsulttipalvelusta Humap Oy:n tarjouksen 22.3.2021 mukaisesti hintaan 12 240 € (+alv). 

 

 

Päätös

Päätetään hankkia muutosjohtamisen tuen konsulttipalvelu Humap Oy:ltä tarjouksen mukaisesti. 

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Elinvoima- ja ympäristötoimiala