§ 19 Itä-Porin päiväkodin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-1649

Päätöspäivämäärä

14.4.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa.

Kuntalain 15§ mukaan kilpailutusta ei tarvitse järjestää, mikäli kunnat hankkivat palvelun sidosyksiköltä eli kunnan omistamalta yhtiöltä. Tätä kutsutaan In House - järjestelyksi.

Päätös

Tilayksikön päällikkö päättää hankkia tarveselvityksen ja hankesuunnitelman tekemisen Porin Rakennuttaja Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö