§ 25 Kauppatorin kioskirakennuksen purkaminen kiinteistöltä 609-1-27-1, purku-urakka

Lataa 

PRIDno-2021-1988

Päätöspäivämäärä

1.6.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi Suomen Materiaalikonepalvelu Oy

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Kauppatorin kioskirakennuksen purkaminen kiinteistöltä 609-1-27-1 hankitaan Suomen Materiaalikonepalvelu Oy:ltä.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, Tilayksikön päällikkö, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö