§ 50 Kiinteistönhoidon koneellinen talvikunnossapito hankinta

Lataa 

PRIDno-2021-3850

Päätöspäivämäärä

15.10.2021

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Tilayksikön päällikkö päättää yksikössään suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Kiinteistönhoidon koneellinen talvikunnossapito seuraavasti: Positio 4 Maanrakennus Mäenpää Oy, Positiot 6,7,9,10 Porin Korjausrakennus Oy ja positio 8 Sampolan Lämpö ja Huolto Oy.

Allekirjoitus

Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, tekninen toimiala, tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö