§ 27 Lavian yhtenäiskoulun lattiapinnoitukset

Lataa 

PRIDno-2019-2041

Päätöspäivämäärä

29.4.2019

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

PUITESOPIMUKSET 2017-2018 + optiovuosi

 

Puitesopimuksella tilattavan yksittäisen toimeksiannon kattohinta voi olla yhteensä enintään arvonlisäverottomana

30 000,00 euroa.

 

Tuntiveloitusperusteisena laskutyönä tilataan tämän puitesopimuksen perusteella sellaiset työt, jotka

hankkeen laajuuden, aikataulun tai kilpailuttamisen hankaluuden perusteella on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa

ilman erillistä kilpailua.

 

Puitesopimuksessa tilauksen lähtökohtana on käyttää yrityksiä siten, että kuhunkin työhön valitaan

parhaaksi katsottu sopimuksen piirissä oleva yrittäjä, jolla työn tekohetkellä on olemassa tarvittavat resurssit ja aikaa

toteuttaa työ.

Päätös

Päätän että, tilataan Tehokuivaus Oy:ltä lattiapinnoitukset puitesopimusehtojen mukaan.

Allekirjoitus

Kari-Matti Haapala, tilajohtaminen -toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö