§ 25 Myllykartano, lämmitysjärjestelmän parantaminen

PRIDno-2022-2391

Päätöspäivämäärä

18.5.2022

Päätöksen tekijä

Yksikön päällikkö, tilayksikkö

Päätöksen peruste

Teknisen toimialan yksikön pääkkiköllä on teknisen lautakunnan päätöksen 26.1.2021 §6 mukaan delegoitu oikeus päättää teknisen toimialan toimintasäännön suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 200 000 euroa.

Kelpoisuusvertailun perusteella todettiin, että Vesi ja Lämpö Juhola Oy täytti kelpoisuusvaatimukset.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Halvin hinta

Liitteet

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Kuvaus

 

Noormarkun kulttuuritalo Myllykartanoon hankitaan lämmitysjärjestelmäksi ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, jonka teho on 40kW. Varalle asennetaan 40kW:n sähkökattila. Järjestelmällä korvataan nykyinen öljylämmitys.

Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu.fi/Pori -portaalin kautta Hilmassa 06.05.2022. Tarjousaika päättyi 17.5. 2022 klo 12.00. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoivat: Lämpö ja Vesi Juhola Oy

Sopimus alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu. 

 

Päätös

Tilayksikön päällikkö päättää edellä mainituin perustein, että Noormarkun Myllykartanon lämmitysjärjestelmän uusiminen hankitaan Vesi ja Lämpö Juhola Oy:ltä

Allekirjoitus

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö